מבחן פסיכומטרי

מבחן פסיכומטרי

3 נושאים, 8 פרקים, 200 דקות, פחות מ-230 שאלות וציון יחסי. אלו על קצה המזלג המאפיינים של מבחן פסיכומטרי, מבחן המיון המרכזי בישראל ללימודים אקדמאיים. מבחן פסיכומטרי הפך למבחן המיון הרשמי של האוניברסיטאות לפני כ-30 שנה, עם הקמת הרכז הארצי לבחינות והערכה. מאז ועד היום עבר המבחן כמה גלגולים עד שהגיע לתצורתו הנוכחית.

בעבר מבחן פסיכומטרי כלל גם חלקים של ידע כללי, תפיסה מרחבית, זיהוי צורני והשלמת סדרות. בעקבות מחקרים שנעשו עבור המרכז הארצי לבחינות והערכה והוכיחו כי מדובר במבחנים מטים התלויים במצב הסוציו-אקונומי ובמטען התרבותי של הנבחן, הורדו פרקים אלו מן המבחן ונותרו בו רק הפרקים בעברית, אנגלית ומתמטיקה.

מה המבנה של מבחן פסיכומטרי?
כפי שציינו מבחן פסיכומטרי כולל 8 פרקים. כתוצאה מכך, כל נבחן יאלץ לעשות שלושה פרקים בשניים מתוך שלושת הנושאים של הבחינה, כאשר שני הפרקים הנוספים הללו נמצאים שם בכדי לבחון רמות קושי והבנה של שאלות חדשות, והם אינם משפיעים על הציון הכולל. הבשורה המאכזבת היא שלא ניתן לדעת אילו מבין הפרקים הם פרקי הבדיקה, ועל כן קיים צורך אמיתי להשקיע לאורך המבחן כולו.

מבחן פסיכומטרי בנוי בפורמט של מבחן אמריקאי, והוא כולל מספר תשובות מהן יכול הנבחן לבחור. מכיוון שלא מורידים נקודות על תשובות שגויות, ומכיוון שגם כאשר אנו לא יודעים מה התשובה הנכונה או אפילו לא קראנו את השאלה, יש סיכוי של 1:4 שנענה נכון, כדאי להקדיש את הדקה האחרונה בכל פרק לסימון תשובות שאלות שדילגנו עליהן במהלך הזמן המוקצה. פורמט זה מאפשר להגדיל סיכויי הצלחה, שכן לרוב לא נתלבט בין 4 תשובות אלא בין 2 בשל אלימינציה, ובכך נגדיל משמעותית את הסיכוי לענות נכון.

כל פרק במבחן פסיכומטרי עומד בפני עצמו, ולא ניתן לחזור אחורה או לתפוס יתרון בפרק הבא גם אם סיימנו לפני תום הזמן. דבר זה יוצר מצב שבו לכל שאלה במבחן פסיכומטרי מוקצית כדקה בלבד, דבר היוצר רמת קושי ובוחן את יכולת ההבנה המהירה של הנבחן ואת מסוגלותו לזהות תבניות.

כיצד נקבעים הציונים במבחן פסיכומטרי?
אמונה רווחת הנוגעת לפסיכומטרי טוענת כי ישנם מועדים שבהם קל יותר להוציא ציון גבוה ומועדים שבהם הדבר קשה יותר. טענה זו אינה נכונה, שכן ציוני הפסיכומטרי אינם ציוני גלם אלא ציוני תקן, וככאלה הם שומרים על יחסיות קבועה.

המרכז הארצי לבחינות והערכה לוקח בכל מועד מבחן פסיכומטרי, את מספרי התשובות הנכונות של כל נבדק בכל פרק, מכמת את מספר הנבחנים שהוציאו את אותו הציון, ומחלק לעשירונים מ- 200 עד 800. הציון הממוצע של רוב הנבחנים נמצא בטווח שבין 450 ל-600, בעוד שכ-5% זוכים להצטרף למועדון ה-700 בכל מועד. ההבדלים בכמות התשובות הנכונות יוצרים למעשה את השוני בציונים ומגדירים את ציון הפסיכומטרי של הנבדק.

מלאו את פרטיכם וקבלו מידע בנושא פסיכומטרי:

השם שלך (חובה)

נושא

מעוניין בקורס פסיכומטרי
 קבוצתי פרטי 1x1 ללקויי למידה למועמדים לרפואה נפרד לנשים וגברים אחר

מספר טלפון (חובה)

No related posts.

אודות העורך